NCV-rapporten

Deze pagina NCV-rapporten geeft overzicht en beknopte duiding van alle al beschikbare rapporten en van rapporten die nog komen in relatie tot de natuurcompensatie in de Voordelta (NCV). De beschikbare rapporten zijn als pdf te downloaden.
NB: Natura 2000 rapporten overlappen deels met tabblad ‘Natura 2000 Voordelta’.
NB2: Documenten 4, 5, 6, 17 zijn onderdeel van het eindrapport NCV (doc 2) en niet apart gepubliceerd.

Meer informatie

Downloads