Natura 2000 Voordelta

De Voordelta is in 2008 aangewezen onder de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, kortweg N2000. Op deze pagina N2000-Voordelta zijn de belangrijkste documenten te vinden over de aanwijzing van de Voordelta onder de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, kortweg N2000.

Alle vergunningbesluiten onder de Wet natuurbescherming voor dit gebied:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/

Downloads